Categories
Health News

โรคงูสวัดมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหลอดเลือดสมอง

ผลกระทบในระยะยาวของโรคงูสวัดความสำคัญของความพยายามด้านสาธารณสุขในการป้องกัน เนื่องจากชาวอเมริกันจำนวนมากขึ้นที่มีความเสี่ยงต่อโรคที่เจ็บปวดและมักทำให้พิการนี้และการมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดอาจเป็นโอกาสอันมีค่าในการลดภาระของโรคงูสวัดและลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือดตามมา

โรคงูสวัดมักทำให้เกิดผื่นที่เจ็บปวดและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่บนศีรษะหรือลำตัว โรคงูสวัดเกิดจากไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์ ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส หลังจากที่คนเป็นโรคอีสุกอีใส ไวรัสจะอยู่ในร่างกายของคนคนนั้นไปตลอดชีวิต หลายปีหรือหลายทศวรรษต่อมา ไวรัสอาจกระตุ้นอีกครั้งเป็นงูสวัด เกือบทุกคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปในสหรัฐอเมริกาติดเชื้อไวรัสอีสุกอีใส ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงต่อโรคงูสวัด ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดจากโรคงูสวัดคือโรคประสาทหลังเกิดเนื้องอก ภาวะนี้ส่งผลต่อเส้นใยประสาทและผิวหนัง ทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนซึ่งกินเวลานานหลังจากผื่นและตุ่มพุพองจากโรคงูสวัดหายไป อย่างไรก็ตาม หลักฐานจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ บ่งชี้ว่าการเปิดใช้งานไวรัสอีกครั้งอาจมีผลข้างเคียงที่ยาวนานกว่านั้น ไวรัสอาจมีบทบาทในการพัฒนาความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจตีบ มีการตรวจพบไวรัสในหลอดเลือดขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งการทำงานล่วงเวลาอาจทำให้เกิดการอักเสบและการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดเรื้อรัง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถเพิ่มความเสี่ยงของการอุดตันในหลอดเลือด การไหลเวียนของเลือดจำกัด และเหตุการณ์เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวาย