Categories
News

เด็กที่มีรูปหน้าสั้น แก้ไขด้วยการ จัดฟันเด็ก ได้หรือไม่

เด็กที่มีรูปหน้าสั้น แก้ไขด้วยการ จัดฟันเด็ก ได้หรือไม่ การจัดฟันในเด็ก เป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะเด็กส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูดนิ้ว ซึ่งการดูดนิ้วเป็นพัฒนาการปกติของเด็กเล็ก เป็นพฤติกรรมที่เด็กใช้ในการปลอบตนเองหรือเป็นการกระตุ้นตัวเอง สามารถพบภาวะนี้ได้ตั้งแต่ในครรภ์ วัยทารกพบภาวะดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 80 ของเด็กทั้งหมด และจะลดลงจนเหลือประมาณร้อยละ 30-45 ในเด็กวัยก่อนเรียน

Categories
News

เด็กที่ผ่านการจัดฟันเด็ก EF Line มาแล้ว เมื่อโตขึ้นสามารถเข้ารับการจัดฟันได้อีกหรือไม่

เด็กที่ผ่านการจัดฟันเด็ก EF Line มาแล้ว เมื่อโตขึ้นสามารถเข้ารับการจัดฟันได้อีกหรือไม่ สุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก เป็นเรื่องที่สำคัญมาก การที่เด็กมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีตั้งแต่ยังเป็นฟันน้ำนม ก็ถือว่าเป็นต้นทุนของเราในการที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพฟันที่แข็งแรง

Categories
News

คนที่ไม่เหมาะกับ การจัดฟันแบบใส invisalign !

คนที่ไม่เหมาะกับ การจัดฟันแบบใส invisalign ! การจัดฟันแบบใส invisalign เป็นการจัดฟันที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษา ซึ่งสามารถวางแผนการรักษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และยังสามารถนำแผนการรักษาให้กับผู้เข้ารับการจัดฟันดุผลการรักษาได้ล่วงหน้า และยังกำหนดระยะเวลาการจัดฟันได้อย่างแม่นยำ

Categories
News

จัดฟันบางนา: ตรวจสอบด่วน สาเหตุหลักๆ ของอาการปวดฟัน

จัดฟันบางนา: ตรวจสอบด่วน สาเหตุหลักๆ ของอาการปวดฟัน เชื่อว่าหลายๆคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า “การปวดฟัน” ถือว่าเป็นอาการที่ทรมาน และยากต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาการปวดฟันนั้น สร้างความเจ็บปวดเป็นที่สุด และอาการปวดฟันนั้นเกิดได้จากหลายๆสาเหตุ โดยคนส่วนใหญ่จะทราบว่าสาเหตุหลักๆของการปวดฟันนั้นมาจาก ฟันผุ และ มีเชื้อโรคสะสมในฟัน หรือช่องปาก นั่นเอง